logo aptos

Compromís social

Prioritzem les persones com a centre de la nostra activitat.

Els nostres

Programes​

Amb l’objectiu d’afavorir l’incorporació de persones al mercat laboral mitjançant un acompanyament integral i personalitzat. Es concep com un pont entre l’àrea de Serveis Socials o Atenció a les Persones i l’àrea d’Ocupació en Promoció Econòmica.

Aprenentatge - Servei


Treballem per millorar l'ocupabilitat de les persones participants a través d'una activitat formativa de tipus pràctic que comporta un servei a la comunitat. Les persones participants adquireixen sentit cívic i el servei esdevé un taller de desenvolupament de les persones participants, beneficiant-se mútuament.

Tallers d'habilitats laborals


Amb la finalitat de preparar a les persones participants per a l'èxit en el seu procés d'inclusió social i laboral, impartim tallers vivencials que permeten el desenvolupament de competències transversals vinculades a la recerca i manteniment d'una ocupació. Els objectius específics que es pretenen aconseguir en aquests tallers són: mostrar l'actitud adequada per afrontar amb èxit la formació i/o recerca de feina; identificar els punts forts i febles respecte a l'objectiu laboral; i assumir un pla de treball per a la continuïtat del seu itinerari cap al mercat laboral.

Forma't i Treballa


Es realitza una formació a mida i es facilita la contractació d'un grup de persones a una empresa o grup d'empreses que ha identificat prèviament la necessitat de contractació. Aquest projecte afavoreix la cobertura de llocs de treball vacants amb persones amb dificultats d'inserció formades a mida.

Emprèn


Es realitza un acompanyament i assessorament tècnic per l’obertura de negocis amb un servei tècnic integral de gestió facilitant que les persones puguin iniciar un nou projecte de vida laboral que doni resposta a les seves il.lusions i necessitats.

Habitatge digne


Amb l'objectiu d’afavorir l’accès a un habitatge digne treballem en diferents camps: tramitació d’ajuts per l’habitatge; rehabilitació i/o reacondicionament d’habitatges per adequar-los a la normativa vigent d’habitatge i promoció d’habitatge social tant en modalitat general com en cooperativa

Col·laborem


En aquest programa es donen serveis a empreses i administracions realitzant serveis de manteniment d’edificis, parcs i sistema viari; serveis mediambientals de neteja i gestió de residus; serveis d’atenció al públic; serveis de vigilància i serveis formatius. Tots aquests serveis serveixen per facilitar la inclusió de persones vulnerables formades prèviament per realitzar les diferents tasques.