logo aptos

Compromís social

Prioritzem les persones com a centre de la nostra activitat.

El nostre

Model de Gestió

Els principis de l’economia social, la gestió sostenible dels recursos i el respecte pel medi ambient defineixen el model de gestió d’APTOS  Insercio i Servei, fonamentat en el concepte de responsabilitat social. A més, la qualitat, juntament amb l’eficiència, són aspectes que es treballen diàriament en tots els sectors d’activitat de l’empresa.

Per les persones

 • Orientació acadèmica i laboral.
 • Formació tècnica (certificats de professionalitat i títols propis).
 • Assessorament i seguiment durant la recerca de feina.
 • Borsa de treball
 • Acompanyament per aconseguir un habitatge mitjantçant la tramitació d’ajudes socials, promoció d’habitatge social i rehabilitació i/o acondicionament d’habitatges preexistents per adequar-los al nivell d’ús exigit per la normativa.
 • Gestió de facilities: oficina tècnica d’arquitectura i enginyeria per gestió de projectes, butlletins oficials, llicències d’activitat i direcció d’obres
people looking in laptop, people with laptop, people discussion
handshake, shaking hands, suit

Per les administracions públiques i entitats laborals

 • Programes a mida.
 • Disseny i / o gestió de serveis laborals.
 • Formació de professionals.
 • Estudis i consultories.
 • Servei integral de construcció i/o rehabilitació d’habitatge social.
 • Prestació de serveis externalitzats

Per a les empreses

 • Alumnes en pràctiques.
 • Formació a mida de futurs treballadors / es (també en format dual).
 • Selecció de candidats per cobrir vacants.
 • Seguiment en la fase inicial de l’ocupació.
 • Prestació de serveis externalitzats
 • Gestió de facilities: oficina tècnica d’arquitectura i enginyeria per gestió de projectes, butlletins oficials, llicències d’activitat i direcció d’obres.
work, office, team